Comprehensive Petroleum Analysis with High-Resolution TOFMS

Presentado por: ASMS 2014
High-Resolution GC and GCxGC TOFMS for non-targeted analysis of petroleum samples is explored. Acceder a este recurso
Línea de productos
Industrias
Aplicaciones
Tipo de documento
Productos asociados
Pegasus GC-HRT

GC-TOFMS de alta resolución

Pegasus GC-HRT 4D

GC×GC-TOFMS de alta resolución